Trang chủ »  Giới thiệu

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

            SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG                 

                    TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN        

                Số:…………DS/THPT-TPH                   

                                                                                                                                                     

                                                    DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

   

  STT

  Họ và tên

  Chức danh

  Ghi chú

   
   

      1

    Hà Thị Thanh Huyền

   Bí Thư

     

      2

    Châu Thị Như Hương

   Phó Bí Thư

     

      3

    Nguyễn Thị Kim Thoa

   Phó Bí Thư

   

   
   4

    Dương Thị Thanh Thảo

   Ủy viên

   

   

    Trịnh Thị Liên

   Ủy viên

   

   

    Lê Thị Triệu Mỹ

   Ủy viên

     

    Đỗ Hoàng Tùng

   Ủy viên

   

   

    Nguyễn Đỗ Trung Nghĩa

   Ủy viên

   

   

    Trần Thanh Tâm

   Ủy viên

   

   

     10

    Thân Vũ Đức Khanh

   Ủy viên

   

   

     11

    Nguyễn Duy Ngôn

   Ủy viên

     

     12

    Tăng Ngọc Định Giang

   Ủy viên    

     13

    Nguyễn Thị Như Ngọc

   Ủy viên    

     14

    Lê Nguyễn Hà Linh

   Ủy viên    

     15

    Phan Trần Bảo Anh

   Uỷ viên    

   

                      Danh sách có 15 người