Trang chủ »  Giới thiệu

Công đoàn

  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

  TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

   

  TT

  Họ và tên

  Chức vụ

  1

  Đỗ Mai Chi

  Chủ tịch Công đoàn

  2

   Đầu Thanh Phong

  Phó Chủ tịch

   Đinh Thị Ngọc Huyền

  Uỷ viên

  4

   Nguyễn Thu Ngân

  Uỷ viên

  5

   Thái Thị Lệ Trinh

  Uỷ viên

  6

  Hồ Vũ Hoàng Mai

  Uỷ viên

  7

   Hoàng Văn Võ

  Uỷ viên