Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Thông tin đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng năm 2021

    Thông tin đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng năm 2021
    Đại học Đà Nẵng công bố thông tin đăng ký xét tuyển vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2021, trình độ đại học, hệ chính quy. Quý vị phụ huynh và học sinh có thể tham khảo theo địa chỉ sau:

    Xem chi tiết
     »  Các bản tin khác