Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Quyết định V/v phân công giáo viên làm nhiệm vụ kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên đợt tháng 02 và tháng 3 năm học 2021-2022

          Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UB ngày 31 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên;
          Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;


    Xem chi tiết
     »  Các bản tin khác