Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Kế hoạch v/v tổ chức Lễ Bế giảng và Tuyên dương, khen thưởng năm học 2021-2022

         Tổ chức Lễ Bế giảng và Tuyên dương, khen thưởng là nhằm đánh giá những kết quả đạt được, động viên khen thưởng các tập thể lớp và học sinh đã có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện; đồng thời đề ra một số giải pháp khắc phục về những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, từ đó làm phương hướng khắc phục cho năm học tiếp theo;


    Xem chi tiết
     »  Các bản tin khác