Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Kế hoạch tổ chức kiểm tra chất lượng giữa học kỳ II năm học 2022-2023

      Căn cứ Quyết định số 2159/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.


    Xem chi tiết
     »  Các bản tin khác