Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024.

       Căn cứ Công văn số 3899/BGDĐT-GDTrH ngày 03/8/2023 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024; Căn cứ Công văn số 2510/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2023 của Sở GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024; Căn cứ Công văn số 2707/SGDĐT-VP ngày 13/9/2023 của Sở GD-ĐT về việc ban hành công tác trọng tâm năm học 2023-2024; Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2023-2024.


    Kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ 1 năm học 2023-2024

    Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2023-2024
     »  Các bản tin khác