Trang chủ »  Tin tức & sự kiện

Kế hoạch lễ khai giảng năm học 2022 -2023

           Thực hiện công văn số 2206/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 23 tháng 8 năm 2022 về việc tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022-2023;

    Căn cứ tình hình và đặc điểm của nhà trường, Trường THPT Thái Phiên xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 như sau:


    Xem chi tiết
     »  Các bản tin khác